Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

DiPrint Oy Eco Display
Laitilankuja 5

00420 Helsinki

Puh. 010 229 2020


2.Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Rekisteriseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018

3.Rekisterin nimi
Eco Display:n asiakas ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallintaan ja
kehittämiseen, asiakkaan ja Eco Display:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Eco Display:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Eco Display:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.


Henkilötietojakäsitellään seuraavia tarkoituksia varten:

• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• palveluista ja tuotteista tiedottaminen


5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

- Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas:
1) kysyy tarjousta tuotesivulla tai ottaa yhteyttä
2) tilaa uutiskirjeen tai tilaa tuotteita
3) käyttäjältä itseltään rekisteröinnin yhteydessä tai sen jälkeen


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Eco Display voi siirtää tietoja omissa tietojärjestelmissään järjestelmästä toiseen. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti. Niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan perustuu se rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen.

8. Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Tiedot sijaitsevat palveluntarjoajasta riippuen Suomessa tai Suomen rajojen ulkopuolella Eco Display:n käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa EU alueella.


9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Aineisto hävitetään heti sen tultua tarpeettomaksi tietosuojan varmistavalla tavalla.


10.Rekisterin tietoturva ja suojauksen periaatteet

Osoiterekisteriä säilytetään viestintäpalvelun Creamailer Oy, käyttämässä Palvelinkeskuksessa.
Palvelinkeskuksen tilat täyttävät Viestintäviraston korkeimman
tärkeysluokan 1 vaatimukset: Viestintävirasto 54 B/2014 M


11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:
DiPrint Oy Eco Display
Laitilankuja 5 /Rekisteriselosteet

00420 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@ecodisplay.fi

12. Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse.

Kirjeitse:
DiPrint Oy Eco Display
Laitilankuja 5

00420 Helsinki

Tai sähköisesti osoitteeseen:
info@ecodisplay.fi

13.Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla
asiakirjalla kirjeitse tai sähköpostitse.

Osoitteet: katso kohta 12.

14. Evästeet
Käytämme sivuillamme ja uutiskirjeissämme “cookie” toimintoa eli evästeitä. Emme käytä evästeitä vierailijoiden henkilötietojen keräämiseen.

Tässä käytännössä “evästeet” viittaavat evästeisiin tai vastaaviin tekniikoihin,jotka sisältyvät sähköisen viestinnän yksityisyyttä käsittelevään EU-direktiivin.

Sivustolla käytetään evästeitä Eco Display:n palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.


Mikä eväste on?

Eväste (cookies) on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä
säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden avulla kerätään mm. seuraavia tietoja: ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta.

Voit halutessasi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista.

Verkkosivuston analysointi

Käytämme sivustolla evästeitä palveluiden toteuttamiseksi, markkinoinnin kohdentamiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi.